פיקוד העורף - תקנה חדשה ומחייבת

פיקוד העורף: חובה להתקין מערכת סינון אב''כ בכל ממ''ד חדש

 
התקנה מחייבת כל התחלת בנייה מהיום והלאה בהתקנת מערכת אוורור וסינון אוויר בכל סוגי המרחבים המוגנים - ממ''ד, ממ"ק וממ"מ. ללא הגשת תוכנית להתקנת מערכת לא יאושר היתר בניה.
 
 
להלן פירוט עיקרי התקנה מתוך אתר פיקוד העורף:
 
♦ בתאריך ה 18/02/2010- התפרסם ק.ת 6869 אשר מגדיר חובת התקנת מערכות אוורור וסינון בכל המרחבים המוגנים.
♦ החל מ- 18/05/2010 כל תוכנית חדשה אשר מוגשת לאישור המהנדסים מחויבת לעמוד בדרישות התקנות החדשות. משמע - ללא התקנת מערכת סינון אב''כ לא ניתן לקבל טופס 4
 
להלן עיקרי הנחיות הענף לטיפול במערכות אוורור וסינון:
 
1. יש לוודא שמיקום מערכת האוורור וסינון תאפשר פתיחה וסגירה של דלתות וחלונות לפחות עד זווית 90 מעלות.
2. מערכת אוורור וסינון לא תפגע בכניסה חופשית למרחב המוגן (ממ''ד, ממ"ק ממ"מ)
3. ע"ג התוכנית יירשם שהמערכת תבוצע עפ"י תקן ישראל.
4. מידות המערכת יתואמו ע"י המתכנן ויצרן/ספק המערכת
5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גודל מערכת אוורור וסינון יקבע עפ"י החישוב של 6 מ"ק לכל אדם או עפ"י 2 החלפות אויר מסונן לשעה. (הגדול מביניהם).
 
צפו בסרטון אשר מציג את איום האב''כ במקומות שונים בעולם
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות ל- שלבי תעשיות בע"מ | בניית אתרים dooble